Echtscheidingsadvocaat Amsterdam

Het kantoor Sneep, Nuijten en van Dijk, echtscheidingsadvocaten.

Sneep, Nuijten en van Dijk advocaten: het kantoor dat zich kenmerkt door kwaliteit, betrokkenheid , ongedwongenheid en servicegerichtheid.
SND advocaten is werkzaam voor particulieren en instellingen met een sterke nadruk op de gezondheidszorg, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, familierecht en ondernemingsrecht waaronder begrepen afhandeling van faillissementen. SND advocaten kiest voor een hoge kwaliteit van dienstverlening en een efficiënte kantoororganisatie. Er wordt gewerkt onder algemene voorwaarden welke verkrijgbaar zijn op het adres stationsstraat 15 te Bergen op Zoom.

Op dit moment zijn 3 advocaten aan SND advocaten verbonden, die in kostenmaatschapsverband de praktijk uitoefenen.

Tarieven

De hoogte van het tarief is bij SND advocaten afhankelijk van diverse factoren, zoals de ervaring van de echtscheidingsadvocaat Amsterdam, het belang en de aard van de zaak alsmede de mate van spoedeisendheid.

Het basisuurtarief voor 2008 bedraagt € 195,00 per uur ex BTW en te vermeerderen met 7 % kantoorkosten over het netto-honorarium.
Overleg over het uurtarief is altijd mogelijk.
Daar waar een zaak daartoe aanleiding geeft worden specialistentarieven conform de Orde van Advocaten toegepast.

Specialismen

SND verleent diensten op een uitgebreid rechtsterrein doch, mede vanwege de praktijk van mr. J.C. Sneep, met de nadruk op medische aansprakelijkheid. mrs. R.A.C.M. van en J.C. M. Nuijten bestrijken voornamelijk de terreinen echtscheidingenrecht, familierecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, bouwrecht, faillissementsrecht.

Het vooraf regelen van zaken staat voorop, dit ter vermijding van vaak onnodige en kosten- en tijdrovende procedures. Wij huldigen het principe dat men beter kan voorkomen dan genezen.