Banksparen

Banksparen

Een alternatief voor verzekeringsproducten met een sleutelrol voor sparen, die fiscaal gunstig zijn, is het banksparen. Er is hier geen verzekeringselement van toepassing. Er gelden echter wel zoveel mogelijk dezelfde fiscale voorwaarden.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om bij een bank fiscaal gunstig geld te sparen. Dit geld kan worden gebruikt om af te lossen op de hypotheek en/of om een aanvulling te vormen op het pensioen.

Er is ook een variant van banksparen die bedoeld is voor ontslagvergoedingen en uitvaartproducten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een ontslagvergoeding de zogeheten gouden handdruk onder te brengen bij de bank zonder dat hierover inkomstenbelasting betaald hoeft te worden.

Werknemers en zelfstandig ondernemers konden tot de invoering van het banksparen enkel gebruik maken van een lijfrenteverzekering. Sinds 2008 is het echter ook mogelijk om het verzekeringselement eruit te laten. Er zijn banken die speciale rekeningen aanbieden voor banksparen: een aparte voor de opbouwfase en een aparte voor de annuïteit. Er zijn echter banken die slechts een van de twee rekeningen aanbieden. Over het kapitaal dat u heeft opgebouwd met banksparen en de waarde van de uitkeringen die u nog dient te ontvangen in de uitkeringsfase hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen.

Pensioentekort

Wanneer u een pensioentekort kunt aantonen, dan is de inleg die u betaald heeft tot een bepaald maximum af te trekken in box 1 onder uitgaven voor inkomensvoorzieningen. U kunt deelnemen met een speciale spaarrekening die geblokkeerd is of een beleggingsrekening die geblokkeerd is.

Het kapitaal dat u heeft opgebouwd wordt gebruikt voor een periodieke uitkering (de zogeheten annuïteit) gedurende een vastgestelde periode. Wanneer de verzekerde mocht komen te overlijden, dan gaat het recht op de uitkering over of de erfgenamen. Over de uitkering dient inkomstenbelasting in box 1 te worden betaald.