Rentepercentage

Rentepercentage

De hoogte van het rentepercentage is bepalend voor de vergoeding die iemand krijgt voor het uitlenen van geld. De spaarrente is hierbij het meest bekende voorbeeld. Het rentepercentage maakt het mogelijk om rentes onderling met elkaar te vergelijken. Het rentepercentage dat het vaakst wordt gebruikt is het jaarpercentage. Maandelijkse of halfjaarlijkse rentepercentages worden veel minder gebruikt.

Om te komen tot het rentepercentage wordt er door de financiële instellingen gebruik gemaakt van de zogenaamde interbancaire rente, dit is de rente die banken onderling aan elkaar aanrekenen. Voor de eurolanden is hiervoor de Euribor rente de belangrijkste indicator terwijl dit internationaal gezien de Libor is.

Het rentepercentage op zich vertelt overigens wel lang niet alles

Als spaarder heeft u namelijk helemaal niets aan een rente van 3% wanneer de jaarlijkse inflatie bijvoorbeeld 5% is. Netto gezien zal u dan een jaar later zo’n 2% van uw koopkracht verloren hebben namelijk. Om dit effect mee in rekening te brengen wordt eerst de reële rente berekend. Deze reële rente is het rentepercentage waarbij het inflatiepercentage in mindering is gebracht. Het rentepercentage dat u op uw spaarrekening ontvangt wordt ook de nominale rente genoemd.

Het rentepercentage heeft ook een invloed op macro-economisch vlak oftewel op de economie van het land als geheel: bij een hoge rente zullen bedrijven veel minder geneigd zijn om geld te gaan lenen om investeringen te doen. Bij een lage rente, zoals momenteel het geval is, wordt het voor bedrijven dan weer een stuk makkelijker om leningen af te sluiten om hun investeringen te financieren. Een renteverlaging staat dan ook synoniem voor het stimuleren van de economie terwijl een renteverhoging een afremmend effect heeft op de economie. Ook onze Nederlandse woningmarkt ondergaat de invloed van het rentepercentage overigens. Bij lagere rentes zullen kandidaat huizenkopers namelijk veel makkelijker een hypotheek kunnen onderhandelen bij de financiële instelling terwijl dit bij hogere rentes net moeilijker wordt.