Hybride Hypotheek

Hybride hypotheek

De Hybride hypotheek combineert de voordelen van de beleggingshypotheek en de spaarhypotheek. Het woord hybride betekent: combinatie. De kenmerken van een Hybride hypotheek:

  • gedurende de looptijd lost u de lening niet af
  • u betaalt naast hypotheekrente een premie voor een gemengde verzekering en een inleg voor beleggingen
  • de verhoudingen tussen het spaar- en beleggingsdeel kunt u zelf

 

De Hybride hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd

Dit is een variant op de gewone spaarhypotheek. Het verschil met de spaarhypotheek is dat de geldnemer tijdens de looptijd van de hypotheek constant de mogelijkheid heeft om binnen de verzekering te beleggen dan wel te sparen.
De spaarvariant lijkt op de spaarhypotheek en de beleggingsvariant lijkt op de beleggingshypotheek.

In deze variant kan een deel van aflossing via sparen veilig gesteld worden en het andere deel minder veilig, door het deel te beleggen. Dit maakt het product over flexibeler dan een gewone spaarhypotheek.

Toch kan in de praktijk deze flexibiliteit tegenvallen door de beperkte mogelijkheden bij switchen (van beleggen naar sparen en andersom) en de daarbij behorende prijs. Deze prijs is afhankelijk van het verschil van de rente in de offerte (contractrente) en de actuele rentestand. Door veel geldgevers wordt het switchen afgeremd door middel van het berekenen van boete.