Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Het belangrijkste doel van de overlijdensrisicoverzekering is veelal het in staat stellen van de achterblijvers om de hypotheek te kunnen afbetalen of te kunnen stoppen met werken om zorg te dragen voor de kinderen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zo kan bijvoorbeeld een ondernemer ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten waarbij de medevennoot de begunstigde is. Zo kan deze medevennoot verder blijven ondernemen na het overlijden.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er bestaan allerlei soorten overlijdensrisicoverzekeringen die op diverse manieren kunnen ingedeeld worden. De meest voorkomende manier van indelen is deze op basis van de looptijd van de verzekering.

De verzekeraar

De meeste levensverzekeringen worden aangegaan voor een bepaalde duur waarbij de verzekeraar uitkeert indien de verzekerde onverwachts komt te overlijden. Een bijzondere variant van de overlijdensrisicoverzekering is de uitvaartverzekering die altijd eindigt bij het moment van overlijden van de verzekerde. De verzekeraar weet hierbij met zekerheid dat hij ooit zal moeten uitkeren en bijgevolg ligt de premie verhoudingsgewijs dan ook hoger. Er bestaat ook een soort combinatie van de twee, de zogenaamde overlijdensrisicoverzekering met vaste termijn. Het is een tijdelijke verzekering waarbij de verzekeraar op een vast moment uitkeert, ongeacht of de verzekeraar intussen reeds overleden is of niet. De premie ligt hierbij lager dan bij de gewone tijdelijke levensverzekering.

De verzekeraar kan echter nog meer keuzes maken. Zo kan er gekozen worden voor een gelijkblijvend verzekerd bedrag of voor een dalend verzekerd bedrag (waarbij de te betalen premie ook telkens daalt uiteraard). Een dergelijke dalende verzekering is mogelijk bij bijvoorbeeld een hypotheek wanneer de verzekerde verwacht dat het inkomen in de jaren volgend op het afsluiten van de verzekering zal gaan stijgen.

Standaard zijn het de nabestaanden die de begunstigden zijn die de uitkering van de verzekeraar zullen ontvangen. De verzekeringsnemer is echter volledig vrij om eventueel ook een andere begunstigde op te nemen in de verzekering.